Pluto, společnost
s ručením omezeným

Horka 147
538 51 Chrast

tel.: 606 602 111 sindler.pluto@seznam.cz
Firemní areál Horka:

Mobil: 606 602 111detail Horka

Ostatní údaje:

- výpis OR zde

IČ: 620 60 881
Počet přístupů:


TOPlist


Služby koordinátora bezpečnosti práce


  Služby koordinátora  

Firma zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy stavby, případně provede úpravy ve fázi realizace.

Tyto požadavky vycházejí za zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stavebník musí jmenovat koordinátora, který se bude jeho jménem starat o koordinaci bezpečné práce na staveništi a který má odbornou kvalifikaci aby mohl zastávat funkci koordinátora odborně a řádným způsobem.